Plads i kolorektale fagområdes bestyrelse er ledig

Der ønskes 1-2 repræsentanter indenfor det benigne område, primært proktologien evt. andet benignt område, herunder IBD.  Tiltrædelse snarest.

Ansøgere fra Regionerne Midt, Syd eller Sjælland vil blive foretrukket aht. den geografiske fordeling i bestyrelsen.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte formanden for fagområdet:

Ole Roikjær (oler@regionsjaelland.dk)

Ansøgninger bedes stilet til DKS: Lægefaglig sekretær Trine Stigaard (dks@stigaard.cc) inden 1. november 2016

Ansøgninger til DKO’s legat

Der indkaldes hermed ansøgninger til DKO´s Legat.

DKO har et legat på 20.000 kr. pr. år som uddeles ved DKO´s/DKS´s Generalforsamling, som i år er d. 10.11 kl. 16.40 på Hotel Scandic. Det har til formål at støtte speciallæger i Kirurgi/Urologi, som er medlemmer af DKO, til videreuddannelse i bredeste forstand.

Ved ligeværdige ansøgere, vil yngre ansøgere blive foretrukket, for at fremme deres muligheder for videreuddannelse.

Der kan søges til følgende formål:

1)    Deltagelse i kongres hvor man skal fremlægge egne resultater eller er medforfatter på et arbejde

2)    Deltagelse i indenlandske eller udenlandske kurser arrangeret af videnskabelige selskaber

3)    Deltagelse i klinisk arbejde ved besøg på en udenlandsk afdeling

4)    Deltagelse i videnskabeligt arbejde på et udenlandsk institut

5)    Støtte til færdiggørelse af Ph.d. – eller Doktor-afhandling.

Ansøgningsfrist er d. 01.11.2016

Ansøgningsskema er vedhæftet denne mail.

Udfyldt ansøgningsskema mailes til Formanden Jan Struckmann inden d. 01.11.2016på følgende mail:

JAS@struckmannsklinik.dk

Den 11.11, kl. 08.00- 08.45, ved DKS årsmødet, sponsorerer DKO tillige en Gæsteforelæser : Professor Krish Ragunath, UK,  der holder foredraget: Management of Barrett´s Esophagus. How to do it right?

En opdatering af seneste guidelines for behandling af Barrett Esophagus. Alle er velkomne.