Medlemskab af DKS

Man kan ansøge om 2 slags medlemskab i Dansk Kirurgisk Selskab:

 • Ordinært medlemskab

 • Ekstraordinært medlemskab, f.eks. somfirma medlemskab

  Ordinært medlemskab

  For at blive ordinært medlem af Dansk Kirurgisk Selskab skal man være læge med dansk autorisation og have interesse for Kirurgi. Ansøgning om medlemskab sendes pr. brev eller e-mail til sekretariatet. Du kan kan også benytte vores online ansøgningsformular (“Ansøgning om medlemskab”). Ansøgning skal indeholde de almindelige persondata, samt oplysninger om tidligere ansættelser.

  Firma medlemskab

  Det er muligt for firmaer med tilknytning til kirurgien at opnå ekstraordinært medlemskab. Medlemskabet inkluderer:

 • Deltagelse i selskabets videnskabelige møder for et rimeligt antal af firmaets medarbejdere.

 • Deltagelse i selskabets efteruddannelseskurser i et begrænset omfang, således at højst 10% af pladserne ved et givet kursus kan beslaglægges af firmaer.

 • Deltagelse i selskabets sociale arrangementer for 1 person med ledsager efter samme vilkår, som gælder for selskabets øvrige medlemmer.

 • Modtagelse af alle meddelelser fra selskabet, inklusive selskabets nyhedsbrev.

  Firmamedlemskabet skal tegnes for en navngivet person i firmaet. Dette medlem kan efter ønske udskiftes 1 gang årligt ved skriftlig henvendelse til selskabet. Medlemskabet skal besluttes på den ordinære generalforsamling. Det er Dansk Kirurgisk Selskabs håb, at firmaer med tilknytning til det kirurgiske fagområde vil finde interesse i at blive optaget som medlemmer. Ansøgning om medlemskab rettes til sekretariatet.