DKO

DKO har retableret et tættere samarbejde med DKS, og som følge heraf, afholder vi vores Generalforsamlinger sammen. 

DKO deltager i de bestyrelsesmøder som DKS' bestyrelse afholder fælles med fagområderne.

Velkomstbrev til nye medlemmer

 

BESTYRELSEN

     Formand: Jan Struckmann

     Næstformand: Steen Kofoed

     Kasserer: Kirsten Hougaard

     Referent: Liselotte Rothman, rothman@dadlnet.dk

     Medlem & webmaster: Mads Juul Bundgaard

ORGANISATION

     Vedtægter

MØDER & REFERATER

UDDANNELSE

     Kurser

     Internationalt