AKUT KIRURGI - 2 pladser er ledige i fagområdets bestyrelse

2 pladser er ledige i fagområdebestyrelsen for akut kirurgi med ekspertområderne traumatologi og herniekirurgi.

Der ønskes repræsentanter til bestyrelsen for fagområdet. Tiltrædelse efter DKS’s GF i år. Ansøgere med ansættelse indenfor fagområdet vil blive foretrukket. Herudover kan faktorer som certificering og regionale forhold gøre sig gældende. – især mangler der repræsentanter fra Region Hovedstaden, Sjælland og Nord

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte formanden for fagområdet:

Peter Svenningsen (psve0022@regionh.dk)

Ansøgninger bedes stilet til DKS: Lægefaglig sekretær Trine Stigaard (dks@stigaard.cc) inden 1. november 2017

Hvem skal have Kræftens Bekæmpelses Hæderspris 2018?

Vi sætter pris på dem, der gør en særlig indsats for kræftpatienter. Derfor uddeler vi den 4. februar 2018 Kræftens Bekæmpelses Hæderspris. Du kan indstille din egen kandidat nu og frem til den 18. september.

Hvert år den 4. februar markerer Kræftens Bekæmpelse den internationale 'World Cancer Day' ved at uddele en hæderspris på 50.000 kroner til en person eller gruppe, som har gjort en særlig indsats for kræftpatienter.

Sidste år gik prisen til professor, overlæge og leder af Center for Cancer Immunterapi på Herlev Hospital Inge Marie Svane. Hun blev hædret for sit arbejde med at indføre immunterapi i behandlingen af danske kræftpatienter og for at være en enestående læge for sine patienter

Året før var det kræftsygeplejerske Maiken Hjerming fra Rigshospitalet, der har gjort en stor indsats for unge kræftpatienter.

I 2018 er det ottende gang, at Kræftens Bekæmpelse uddeler sin Hæderspris - men hvem skal have den? Det kan du være med til at bestemme.

Indsend dit forslag og en begrundelse senest mandag den 18. september 2017.

Forslagene behandles fortroligt, og det er Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg, der beslutter, hvem der skal have prisen.

Hædersprisen overrækkes i Det Kongelige Teaters Skuespilhus søndag den 4. februar 2018 om eftermiddagen. Billetter til arrangementet kan købes i Kræftens Bekæmpelses webshop fra sidst i november.

Du kan indstille din kandidat til Hædersprisen her (link)

www.cancer.dk/haederspris

Se listen over tidligere modtagere af Kræftens Bekæmpelses Hæderspris (link)

https://www.cancer.dk/om-os/haedersprisen/haederspris-modtagere/

UEMS MØDE I KØBENHAVN

DKS var vært for UEMS surgery forårsmøde i København 5. maj. (se billederne herunder)
Vi havde inviteret ledere og professorer fra kirurgiske selskaber i en lang række europæiske lande til et symposium med emnet; Hvordan forbedrer man kvaliteten i Kirurgi. 
Søren Brostrøm fra SST indledte med at fortælle om arbejdet med specialeplanen og den unikke Danske model med "Øvelse gør mester "   Henrik Kehlet indledte en diskussion om fast track øgede kvaliteten og Lone Susanne Jensen og Lars Nannested gav værdifuld information fra vores Nationale databaser. Uddannelsen og vigtigheden af denne blev gennemgået af Randi Beier Holgersen og Emma Possfelt-Møller fortalte at det faktisk er muligt at blive dygtig kirurg trods arbejdstidsregler og familie. Flemming Bjerreum afsluttede dagen med at slå et slag for simulation i Kirurgi.
En god dag hvor vi har givet og fået god inspiration

Fagområder og certificering

En god uddannelse er vigtig for at sikre høj kvalitet i kirurgien, og vi ved at uddannelsen aldrig stopper.

Selskabet har de senere år arbejdet for at få etableret vores fagområder i kolorektalkirurgi, brystkirurgi, børnekirurgi, esophagus-ventrikel kirurgi , levergaldepancreas kirurgi og akutkirurg. Der er allerede mulighed for at erhverve sig certificering indenfor flere af disse områder, og en certificering i f.eks.kolorektalkirurgi er efterhånden blevet et uformelt krav ved ansættelse i overlægestilling indenfor området.

DKS synes det er den rigtige udvikling, og vi vil gerne opfordre vores speciallæger til at certificere sig indenfor et fagområde, helst med en Europæisk certificering (www.uemssurg.org)  Vi vil gerne vise overfor befolkningen at de Danske kirurger er mindst lige så kvalificerede som de øvrige Europæiske kirurger, og helst bedre. Vil vil også gerne sikre at de udenlandske kirurger har de kvalifikationer vi mener, er nødvendigt for at varetage en speciallægefunktion i Danmark, derfor vil vi opfordre til at de speciallæger der ansættes kan vise at de er Europæisk kvalificerede.

Fordelene ved at pege på Europæisk certificering er at vi kan sikre ensartethed i kravene, og validerede eksaminer, hvor både eksamensproceduren, opgaverne og eksaminatorerne er valideret. Der er mulighed for at validere og certificere uddannelsesstederne. Alt dette kræver et enormt setup, som kan fungere på Europæisk niveau, men som vi ikke med rimelighed kan løfte i vores egen Nation.

Selskabet arbejder på at få indsigt og indflydelse i det Europæiske certificeringsarbejde ved aktivt at deltage i UEMS arbejde, og vi har sat et betydeligt Nordisk fingeraftryk, der gør certificeringerne realistiske for Danske Kirurger. 

Det bedste råd til vores kirurger :  få papir på dine kvalifikationerog få en fagområde certificering.

DBKS møde & generalforsamling

Program DBKS d. 18. maj 2017,

Århus Frie foredrag:                 13.00 – 14.00

Sessionsleder Tove Filtenborg Tvedskov

13.00 – 13.20 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) level at breast cancer diagnosis and prognosis of invasive breast cancer Charlotte Kanstrup, reservelæge,, Brystkirurgisk sektion, Rigshospitalet

13.20 – 13.40 Radioactive seed localisation of suspicious lymph nodes - a feasibility study Christina Hassing, stud. Med. Brystkirurgisk section, Rigshsopitalet

13.40 – 14.00 ICG-angiografi til mastectomilapper ved primær skin-sparing/nipple-sparing mastectomi Tine Damsgaard, Overlæge, Plastikkirurgisk klinik, Århus

14.00 Pause

14.30 Generalforsamling

ÅRSMØDE 2016 -  FOREDRAG

ÅRSMØDE 2016  -  FOREDRAG

Nioghalvtreds foredrag på sidste års kirurgisk årsmødet blev filmet og klippet.

DKS har for andet år i træk valgt at tilbyde dette til selskabets medlemmer. Du kan se eller gense disse foredrag. Foredragene er uploadet på foreningens egen youtube kanal.

Øvre område Frie Foredrag

Otte foredrag med bl.a. et solidt indspark til, hvordan man med pædagogik formentlig kan nedbringe choledochuslæsion i forbindelse med cholecystectomi. Desuden 2 vigtige indlæg vedrørende behandling af patienter med ikke resektabel pancreascancer.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0zmSM6mSm8H9e4oyz0-wbnT3CmTPTVcB

Kolorektal område Frie Foredrag

Skal man fremhæve et ud af 17 foredrag, kan det f.eks. være foredraget omhandlende rektumcancer patienters fravalg af enestuer. Et spændende bidrag i en tid hvor supersygehuse med enestuer skyder i vejret.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0zmSM6mSm8EJ3iMFIpYw0cEgwTglo5fc

Høj alder og kirurgi

Fire spændende foredrag.

Anæsthesiologen Nikolaj Bang Foss advokerede for et udvidet tværfagligt samarbejde.

Ismail Gögenur satte spørgsmålstegn ved om det virkelig skal gå så hurtigt med at få den gamle cancer patient opereret.

Morten Bay Nielsen redegjorde for udfordringerne og mulighederne i den stigende leveralder.

Gorm Greisen tog tilhørerne på en rejse uden for operationsstuerne og kom med bud på hvad vi gør - når vi ikke kan helbrede!

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0zmSM6mSm8HRP4KFYbP0BeOwVhgbdFuh

Postersession

For mange unge kirurger er årsmødet og postersessionen første gang de "er på".
Det er ikke så nemt, at koge det hele ned til under to minutter.

Sessionen var en intens affære med højt tempo.

Klik, se og lyt - god fornøjelse.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0zmSM6mSm8F1AcdJyIWo07dwZIFog2yG

Plads i kolorektale fagområdes bestyrelse er ledig

Der ønskes 1-2 repræsentanter indenfor det benigne område, primært proktologien evt. andet benignt område, herunder IBD.  Tiltrædelse snarest.

Ansøgere fra Regionerne Midt, Syd eller Sjælland vil blive foretrukket aht. den geografiske fordeling i bestyrelsen.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte formanden for fagområdet:

Ole Roikjær (oler@regionsjaelland.dk)

Ansøgninger bedes stilet til DKS: Lægefaglig sekretær Trine Stigaard (dks@stigaard.cc) inden 1. november 2016