Pakkeforløb

I efteråret 2007 blev det besluttet at indføre pakkeforløb for alle patienter med begrundet mistanke om kræft og patienter med kræft.

Formålet med pakkeforløb er at tilbyde patienterne optimal udredning og behandling uden unødig ventetid og derigennem forbedre prognosen, bedre livskvaliteten og mindske utrygheden ved ventetid uden kendt årsag.

Læs videre hos Sundhedstyrelsen

Beslutningen om at indføre pakkeforløb er en del af en politisk aftale indgået mellem regeringen og Danske Regioner den 12. oktober 2007.
Du kan på
SST’s hjemmeside hente alle de senest reviderede pakkeforløb.