DRG og SKS

Ønsker man at oprette en SKS kode eller DRG  kode og takst kan man ansøge om dette  via følgende links:

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer/kodeonsker-sks

Ønsker om ændringer i DRG grupperingslogikken:

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/afregning-og-finansiering/gruppering-drg/aendringer-drg

Ved ønsket om ny kodning bør specialeselskabet (DKS) høres og evt. give anbefaling.  Kontaktperson: Overlæge Torsten Pless ( torsten.pless@rsyd.dk)

DRG udvalget ved herefter gennemgå ansøgning om komme med en faglig anbefaling.