DRG og SKS

Komplikationskoder

Komplikationskoder 080115

Ønsker om nye SKS koder:

Ønsker om nye koder (diagnose, behandlings, operationskoder m.v.) i Sundhedsvæsnets Klassifikations System (SKS koder) kan fremsættes til Statens Serum Institut. Vejledning og skema til SKS kodeønsker findes via dette link.

Dansk Kirurgisk Selskab skal høres før endelig fremsendelse af kodeønsker til Sundhedsstyrelsen: E-mail:gitte.froesig.petersen@rh.regionh.dk

Ønsker om ændring i DRG/DAGS grupperingen:

Ønsker om ændring i DRG/DAGS grupperingen kan fremsættes til Statens Serum Institut. Vejledning og skemaer til ændringsforslag findes via dette link:

http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Sundhedsoekonomi/Gruppering/Aendringer%20i%20grupperingen.aspx

Dansk Kirurgisk Selskab skal høres før endelig fremsendelse af ønsker om ændringer.

E-mail: gitte.froesig.petersen@rh.regionh.dk